Kristian Bertel | Photography
Arkivhistorie
I denne arkivhistorie ser vi Børnefattigdommen i Indien med et møde med børn i Narnaul, Haryana, Indien.
Læs baggrundshistorien om dette arkivfoto af fotografen.
Børn er mest underlagt fattigdomscyklussen i Indien. Fordi et barn er afhængigt af sin værge eller værgere, og hvis et barns værge er i fattigdom, vil barnet også være det. Det er næsten umuligt for et barn at trække sig selv ud af cyklussen på grund af alder, manglende erfaring, manglende job og så videre. Fordi børn er i en så ung og følsom alder, bærer de uundgåeligt de ar videre i deres voksne liv, som de får ved at opleve fattigdom tidligt i livet. Barndommen lægger grundlaget for voksnes evner, interesser og motivation. Hvis de lærer den fattigdomsrelaterede adfærd i barndommen, er det mere sandsynligt, at adfærden fortsætter senere i livet.
Børn er mest underlagt fattigdomscyklussen i Indien. Fordi et barn er afhængigt af sin værge eller værgere, og hvis et barns værge er i fattigdom, vil barnet også være det. Det er næsten umuligt for et barn at trække sig selv ud af cyklussen på grund af alder, manglende erfaring, manglende job og så videre. Fordi børn er i en så ung og følsom alder, bærer de uundgåeligt de ar videre i deres voksne liv, som de får ved at opleve fattigdom tidligt i livet. Barndommen lægger grundlaget for voksnes evner, interesser og motivation. Hvis de lærer den fattigdomsrelaterede adfærd i barndommen, er det mere sandsynligt, at adfærden fortsætter senere i livet.
Kristian Bertel, Photographer Af Kristian Bertel Fotograf
– Opdateret den 22. marts, 2024

Børnefattigdom i Indien

Børnefattigdom henviser til fænomenet børn, der lever i fattigdom. Dette gælder for børn, der kommer fra fattige familier eller forældreløse børn, der opdrages med begrænsede eller i nogle tilfælde fraværende statsmidler. Børn, der ikke lever op til den mindst mulige levestandard for den nation, hvor barnet bor, siges at være fattige. I udviklingslande er disse standarder lavere, og når de kombineres med det øgede antal forældreløse, er virkningerne mere ekstreme.
Hvad er fattigdom?

Ordet 'Fattigdom' udtrykker, at man ikke har en tilstrækkelig mængde ressourcer til rådighed. Nogle definitioner af fattigdom betragter den som et målbart fænomen, hvor der er mangel på helt elementære fornødenheder til livets opretholdelse såsom føde, drikkevand, beskyttelse mod vejret, beklædning og sundhed.


Fattigdomsramte børn i Narnaul
De fleste fattige børn er født af fattige forældre. Derfor påvirker årsagerne som voksen fattigdom, regeringspolitikker, manglende uddannelse, arbejdsløshed, sociale tjenester, handicap og diskrimination tilstedeværelsen af børnefattigdom. Mangel på forældres økonomiske ressourcer såsom disponibel indkomst begrænser børns muligheder. Økonomiske og demografiske faktorer som deindustrialisering, globalisering, adskillelse af boliger, segmentering af arbejdsmarkedet og migration af middelklassebeboere fra indre byer begrænser økonomiske muligheder og valg på tværs af generationer og isolerer fattige børn i indre byer. Tabet af familieværdier i Indien eller nedgang i kernefamilien, illegitimitet, teenagegraviditet og øget antal enlige mødre nævnes også som en væsentlig årsag til fattigdom og velfærdsafhængighed for kvinder og deres børn. Børn, der stammer fra utilsigtede graviditeter, er mere tilbøjelige til at leve i fattigdom. Opdragelse af et barn kræver betydelige ressourcer, så hvert ekstra barn øger kravene til forældrenes ressourcer.

Familier, der er opdraget af en enlig forælder, er generelt fattigere end dem, der opdrættes af par. Børn der boede i husstande med enlige mødre, var 5 gange så sandsynlige at leve i fattigsom, end børn der boede i husstande med gifte forældre. Mange af de tilsyneladende negative sammenhænge mellem fattig opvækst og børns præstationer afspejler ikke-målte forældremæssige fordele, der positivt påvirker både forældrenes indkomster og børns præstationer, ligesom forældrenes depression.
"Fattigdomscyklussen er når en familie forbliver i fattigdom over mange på hinanden følgende generationer. Af denne grund har reduktion af børnefattigdom været et fokus for næsten alle regeringer som en måde at bryde denne cyklus på"
Børns vilkår i Indien
Som fotograf og rejsende i Indien er det svært at ignorere børnefattigdommen i Indien. Forbedring af kvaliteten af uddannelse til de fattige betragtes af de fleste som den bedste måde at bryde denne cyklus på. Forbedring af miljøet, som barnet vokser op i, sikring af adgang til sundhed, tilvejebringelse af økonomiske incitamenter enten gennem fordelingsordninger eller nedsættelse af skatter og fremme af familieværdier er alle blevet foreslået som måder at bryde cyklussen på. Drenge og piger har samme fattigdomsrate gennem deres barndom, men når kvinder går ind i deres teenageår og i den fødedygtige periode, vokser fattigdomsgraden mellem kønnene. Globalt er kvinder langt mere fattige end mænd, og fattige børn er mere tilbøjelige til at bo i husholdninger med kvinder.

At bekæmpe fattigdomscyklussen i Indien
Forsøg på at bekæmpe fattigdomscyklussen har derfor ofte været målrettet mødre som en måde at bryde de negative fattigdomsmønstre på, der påvirker uddannelse, ernæring og sundhed og psykologiske og sociale resultater for fattige børn. Af de anslåede 2.2 milliarder børn over hele verden lever omkring en milliard eller hvert andet barn i fattigdom. Børn, der lever i fattigdom, er dem, der oplever fratagelse af de materielle, åndelige og følelsesmæssige ressourcer, der er nødvendige for at overleve, udvikle sig og trives, hvilket efterlader dem ude af stand til at nyde deres rettigheder, nå deres fulde potentiale eller deltage som fulde og lige medlemmer af samfundet.

Andre velgørenhedsorganisationer bruger også denne flerdimensionelle tilgang til børnefattigdom og definerer den som en kombination af økonomiske, sociale, kulturelle, fysiske, miljømæssige og følelsesmæssige faktorer. Disse definitioner antyder, at børnefattigdom er flerdimensionel i forhold til deres nuværende og skiftende levevilkår og komplekse interaktioner mellem krop, sind og følelser er involveret.
"Indien har vist økonomisk vækst og en reduktion i fattigdom i løbet af årene, men der er stadig store uligheder mellem landdistrikter og byområder og blandt etniske grupper. Dette er især indlysende i Indien, et land med den næststørste befolkning af milliardærer, men også hjem for 25 procent af verdens fattige"
Uligheder mellem køn
Der findes stadig uligheder, hvor drenge er mere tilbøjelige til at blive underernærede end piger og mere absolut fattigdom i landdistrikterne, selv om relativ fattigdom er højere i byområder. Gadebørn i Indien står over for yderligere sårbarhed på grund af deres manglende adgang til nærende mad, sanitet og lægehjælp. Gadebørn mangler adgang til nærende mad, fordi mange er afhængige af rester fra små restauranter eller hoteller, madboder eller skraldespande.

I en undersøgelse af gadebørn i Bombay i 1990 fik over 60 procent af børnene mad fra hoteller. Mangel på sanitet i bad, toiletter og vand bidrager også til dårligt helbred. I den samme undersøgelse af gadebørn i Bombay rapporterede næsten 30 procent af børnene at have badet i havet, og 11.5 procent rapporterede at de badede i rør, brønde eller kanaler. Friluftsbadning hos gadebørn er faktisk et meget almindeligt syn i alle dele af Indien. Disse børn skal udstille deres nøgne kroppe i meget lang tid før, under og efter badning. Som et resultat udvikler de næppe nogen følelse af beskedenhed. Inderne har som tilskuere en afslappet tilgang til dette fænomen. Gadebørn mangler også toiletfaciliteter, hvilket fremgår af det faktum, at over 26 procent af børnene brugte vejkanten eller jernbanelskinner som deres toilet. For vand rapporterede seksten procent af børnene, at de bad restauranter eller hoteller om vand lidt over seksten procent af børnene brugte rør og vandhaner.

De fleste af gadebørnene i Indien mangler også adgang til lægebehandling, hvilket er særligt skadeligt i tider med sygdomme eller skader. Undersøgelsen af gadebørn i Bombay viste, at næsten 35 procent havde en skade, og næsten 19 procent havde feber inden for de sidste tre måneder. Kun omkring en tredjedel af børnene modtog hjælp med deres sygdom eller skade, selvom nogle var i stand til at modtage hjælp hos regeringen. En organisation der hjælper børn i Indien er Verdens Børn, som er en uafhængig og humanitær organisation, og hvor alt arbejde udføres af frivillige. De arbejder for at hjælpe forældreløse, syge og handicappede børn samt børn fra fattige hjem til at få en uddannelse.

Portrætfotografiering i Indien
Som fotograf kan man spørge sig selvom, hvordan man definerer sig selv eller en anden fotografisk, og hvad er de træk og egenskaber, der gør en person til den, han eller hun er. Hvordan kan man fotografere disse mennesker og få dem til at skille sig ud som et individer på en kreativ og meningsfuld måde. Portrætter kan dykke dybt ned i en persons personlighed og give et indtryk af, hvad der er ikke er på overfladen.
Se denne video om børnefattigdom i Indien lavet af Best Documentary.
"- At se fattigdommen i Indien åbnede et helt nyt perspektiv for mig om virkeligheden for mennesker i dette land. I de efterfølgende dage tog jeg mange flere billeder af mennesker, der bor på gaden i Indien. I hvert tilfælde fandt jeg, at jeg lærte mere om folks kultur, sprog og ydmyghed. Som fotograf var der øjeblikke af sorg og glæde, der hjalp mig til at værdsætte kampene om, hvordan det må være at leve på gaden i Indien", siger Fotografen.

"- At fotografere fattige børn på gaden i Indien kan være en kompleks, men dybt givende oplevelse. Fra et fotografisk perspektiv involverer det at navigere i Indiens komplekse sociale og økonomiske dynamik, identificere adgangspunkter for at nå ud til en bredt segmenteret og ofte bevogtet befolkning. På gaden i dette enorme og hurtigt udviklende land kan du forvente at møde en bred række af følelser – lige fra sorg til beslutsomhed, glæde til irritation. Afhængigt af de fattige børns baggrund kan det ofte være svært at vinde deres tillid og medfølelse for at fotografere dem. Ofte er folk tøvende med at diskutere deres oplevelser og frygter fordømmelse eller stigmatisering. Det er vigtigt at være bevidst, følsom og respektfuld, når man nærmer sig sådan en intim og personlig oplevelse. Samtidig kan fotografering af gadebørn være en enormt berigende og styrkende oplevelse"
, siger Fotografen igen.

"- Nogle mennesker vil måske påpege, at min fokusering på fattigdom uden at fortælle om årsagerne eller søge løsninger kan virke sensationelt eller udnyttende og kritik kan opstå, hvis fotografierne kun viser en ensidig og negativ side af fattigdom, hvilket ikke afspejler den fulde virkelighed i de pågældende samfund. Folk kan spørge, hvad fotografen bidrager med til de samfund, de besøger, ud over at tage billeder. Dette kan rejse spørgsmål om etisk ansvarlighed og engagement. Disse indvendinger er vigtige at overveje for en rejsefotograf, der ønsker at portrættere fattigdom på en respektfuld og ansvarlig måde. Det er afgørende at tage hensyn til de mennesker, man fotograferer, og at bidrage til en nuanceret og ærlig fortælling om de udfordringer, de står overfor", siger Fotografen igen.

"- Gennem årene har jeg set fattige børn få mere selvtillid, når de kommer til at udtrykke sig selv gennem billeder eller dele deres historier med mig. Oplevelsen af at lære en familie at kende, se et barns skæve smil vokse til et smukt individ, og lære om de vigtige rutiner eller måder, hvorpå fællesskaberne for disse børn gør dem mere sikre med hinanden, gør at alle disse er meget dyrebare øjeblikke, som forbliver hos mig, selv efter jeg forlader gaderne. Det er vigtigt at huske, at dette er en to-vejs oplevelse. Som en outsider kan du tage mange billeder, men at give noget tilbage til samfundet er det, jeg tror, gør os til fotografer. Selvom små pengedonationer værdsættes, finder jeg den bedste måde at give tilbage på gennem uddannelse. At vise folk, at deres historier betyder noget, er en måde at sikre, at alle stemmer, uanset deres baggrund, bliver hørt. Afslutningsvis er det at fotografere fattige børn i Indien en oplevelse fyldt med op- og nedture, glæde og sorg. At være følsom, tålmodig og åben for at lære af de mennesker, du kommer for at møde, kan være en effektiv måde at skabe en givende og meningsfuld oplevelse for både fotograf og motiv", siger Fotografen igen.

Læs også:  Haryana i IndienHaryana i Indien


Læs også:  Haryana i Indien

Flere arkivhistorier

Indien er et land fuld af historier. På hver gade, på hvert hjørne og mange steder i Indien suser livet sig forbi, og som fotograf kan der være millioner af historier, der kan fortælles. I arkivhistorien ovenfor havde du forhåbentlig en indsigt i historien bag billedet af børn i Narnaul. På denne hjemmeside af Kristian Bertel | Photography kan du finde adskillige rejsebilleder fra fotografen. Historier og øjeblikke, der fortæller rejsehistorierne om, hvordan fotografen fangede den specifikke scene, som du ser på billedet. Fotografens billeder har en historie bag sig, billeder som alle er taget i hele Indien gennem hans fotorejser. Arkivhistorierne dykker ned i Kristians personlige arkiv for at afsløre aldrig før sete billeder, herunder portrætter og landskaber, smukt producerede snapshots fra forskellige rejseopgaver. Arkivet er hidtil organiseret i fotohistorier, denne inkluderet, hver bragt til live med fortællende tekst og fotos i fuld farve. Sammen fortæller disse fascinerende historier en historie om livet i Indien. Indien, moderlandet for mange mennesker rundt om i verden, et land med uforglemmelige rejsemomenter. Arkivet tager beskueren med på en spektakulær visuel rejse gennem nogle af de mest fantastiske fotografier, der findes i fotografens arkivsamling. Fotografen tog billederne for at afspejle de mange variationer om det universelle tema om skønhed og hverdag i Indien. Ved at vise disse baggrundshistorier kan fotografens arbejde i høj grad øge forståelsen af fotografierne.

Tilbage